miércoles, diciembre 20, 2006

El Consell de les Arts: Un nou far cultural

20/12/2006
EDITORIAL del Periodico de Catalunya
Un nou far cultural
L'opinió del diari s'expressa als editorials.
El Govern de la Generalitat va aprovar ahir l'avantprojecte del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya, que entrarà al Parlament per segona vegada. La primera, impulsada per Ferran Mascarell, va ser testimonial, amb l'objectiu d'accentuar l'interès de la Conselleria de Cultura en un organisme com el que s'acaba d'engendrar.
Aquest era un antic anhel del món cultural i una promesa electoral que finalment veia la llum. La segona entrada de l'avantprojecte a la Cambra ens parla d'almenys tres punts destacats: la celeritat amb què els nous responsables han recollit la idea; la sensació de continuïtat, encara que es tracti de consellers de diferent signe polític, i la gran probabilitat que aquest Consell de la Cultura i les Arts acabi esdevenint l'encast, del qual estàvem mancats, entre visions diferents de la realitat artística, creativa i intel.lectual del país.
En l'acte d'homenatge a Josep Maria Castellet en el seu 80è aniversari, l'exconseller Joan Rigol va recordar els dies en què va ser ell qui va instaurar el Consell de Cultura, un fòrum inspirat en les idees de Castellet i en el qual es van integrar, cap als anys 80, personalitats tan diferents com Jaime Gil de Biedma o Joan Triadú, per citar-ne només dos. Va ser auspiciat pels que creien, sincerament, que l'única solució per a la cultura era el debat obert des de l'heterogeneïtat, la confrontació d'idees i models en convivència, l'assumpció de la consciència de pertànyer a un país plural i dinàmic.
Va morir aquest Consell i sovint es va caure en el sectarisme o en la compartimentació de les responsabilitats. Més que en cap altre camp, la cultura requereix esforços que s'uneixin, demana una despolitització del dia al dia, una idea de futur que contempli sense apriorismes el panorama canviant que experimenta la creació.
Arriba aquest nou consell, doncs, amb el previsible aval del Parlament, amb el suport del sector, i té al davant un repte cabdal. Més enllà del seu caràcter eminentment consultiu, ha d'aspirar a ser no únicament un cenacle de notables sinó un far que irradiï claror. És a dir, ambició i reflexió. El Consell de la Cultura i les Arts ha d'analitzar el món cultural, promoure la seva projecció exterior, dictaminar consells i recomanacions i, de manera especial, percebre el camí que cal recórrer i avisar sobre els obstacles amb què ens trobarem. En consens, amb unitat.

martes, diciembre 19, 2006

Acords del Govern 19.12.06 / El Consell de la Cultura i de les Arts

19-12-06 ::: 15:01h. Oficina de Comunicació del Govern


El Consell de la Cultura i de les Arts integrarà els creadors en el nou model de gestió cultural• El futur Consell de la Cultura i les Arts col·laborarà en la definició de la política cultural del Govern i donarà pas a un model de gestió cultural amb més participació per part dels creadors• El nou organisme constitueix una fita històrica fruit d’un llarg procés de debat i consens amb el sector cultural catalàEl Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya, l’organisme que col·laborarà en la definició de la política cultural de l’Executiu i donarà pas a un model de gestió cultural amb més participació per part dels creadors. Aquest nou ens, representatiu del gran pacte cultural, és una fita històrica fruit d’un llarg procés de debat i consens amb el sector cultural català.El Consell de la Cultura i de les Arts decidirà la destinació dels fons que el Govern reserva a la promoció i foment de la creació artística i cultural, participarà en la definició de les línies estratègiques i els objectius nacionals culturals i concedirà els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat.A més, el Consell treballarà per afavorir el diàleg amb els sectors culturals i establirà vincles amb els òrgans assessors i de participació sectorial del Departament de Cultura. També elaborarà l’informe anual sobre l’estat de la cultura catalana, informarà el Govern sobre l’ensenyament de les professions vinculades a la cultura i, preceptivament, sobre els avantprojectes de llei que incideixin en política cultural o artística i sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals que correspongui al Govern.El Parlament nomenarà els membres directius del ConsellEls catorze membres que integraran el Plenari del Consell de la Cultura i de les Arts seran proposats pel president de la Generalitat i nomenats pel Parlament de Catalunya. El Plenari, l’òrgan superior del Consell amb les màximes facultats de direcció de les seves activitats, estarà format per persones amb experiència i reconegut prestigi en l’àmbit cultural, que els representants dels sectors culturals hauran tingut la possibilitat de proposar.El president o presidenta del Consell, que també ho serà del Plenari, serà nomenat pel president de la Generalitat. El Consell també tindrà una Vicepresidència, escollida pel Plenari d’entre els seus membres, una Direcció del Consell, nomenada pel Govern, i una Comissió d’Ajuts, l’òrgan col·legiat encarregat de decidir la concessió dels ajuts del Consell.El nou organisme s’adscriu al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació amb el qual establirà relació a través del contracte programa, que inclourà els objectius anuals, la previsió de resultats i els instruments de seguiment de la seva activitat. El Consell es dotarà anualment d’un Fons de promoció i foment a la creació artística i cultural, atribuït pel Govern a través del pressupost del propi Departament.